Sekondant

Diensten

Sekondant levert op aanvraag facilitaire, ICT en financieel-administratieve ondersteuning aan drie kennisinstituten op het gebied van zorg en welzijn:
MOVISIE
NJi, Nederlands Jeugdinstituut
Vilans, kenniscentrum langdurende zorg

Missie

Sekondant levert ondersteuning die de kennisinstituten van haar vragen op het gebied van facilitaire zaken, ICT en financieel-administratieve zaken (incl. salarisadministratie). Wij benaderen de kennisinstituten pro-actief en bieden een op hen toegespitste ondersteuning. Kwaliteit en flexibiliteit staan daarbij voorop, zonder dat zakelijkheid en efficiency uit het oog worden verloren.