Voor wie werken wij?

Movisie
is het landelijk kennisinstituut voor het sociaal domein. Het kennisinstituut ontwikkelt, verzamelt en verspreidt toepasbare kennis en oplossingen voor sociale vraagstukken.

Zo werkt Movisie aan een samenleving met veerkracht, waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam zijn.

Meer informatie vindt u op www.movisie.nl


Postbus 19129
3501 DC Utrecht
Telefoon: 030 – 789 2000
Fax: 030 – 789 2111
Vraagbaak: 030 – 789 2112
e-mail: info@movisie.nl

NJi is een onafhankelijk en betrokken kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. Weten wat werkt om kinderen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk te laten opgroeien. Dat is waar we ons op richten. Het Nederlands Jeugdinstituut verbindt kennis van ouders, kinderen, jongeren, professionals en wetenschappers. En zorgt dat deze kennis iedereen bereikt die er baat bij heeft. Een gelukkige jeugd voor élk kind. Dat is waar het Nederlands Jeugdinstituut voor gaat.

Meer informatie vindt u op www.nederlandsjeugdinstituut.nl

Postbus 19221
3501 DE Utrecht
Telefoon: 030 – 230 6344
Fax: 030 – 230 6312
Infolijn: 030 – 230 6564
e-mail: infojeugd@nji.nl

Vilans is het kenniscentrum voor de langdurende zorg. Zij ontwikkelen vernieuwende en praktijkgerichte kennis en versnellen de processen die nodig zijn om nieuwe kennis en goede voorbeelden succesvol door te voeren in de praktijk. Dat doen zij samen met professionals, bestuurders, cliënten en beleidsmakers. En in samenwerking met andere kenniscentra en onderzoeksinstituten. Zo houden zij met elkaar de zorg aan ouderen, gehandicapten en chronisch zieken efficiënt, betaalbaar en van goede kwaliteit.

Meer informatie vindt u op www.vilans.nl

Postbus 8228
3503 RE Utrecht
Telefoon: 030 – 789 2300
Fax: 030 – 789 2599
e-mail: info@vilans.nl